1/5

Spodsbjerg Børnehus

Nyanlæg af friarealer i tilknytning til om- og tilbygning ved eksisterende børneinstitution.
I samarbejde med Virumgaard arkitekter.