top of page

Holscher Landskab har mange års erfaring med projektering af have- og opholdsarealer i tilknytning til pleje- og ældreboligboliger, herunder botilbud for fysisk og psykisk udviklingshæmmede beboere. Vi lægger vægt på at skabe trygge og oplevelsesrige omgivelser for sårbare mennesker, og vores arbejde tager derfor ofte udgangspunkt i ideerne bag helende arkitektur.

 

En anden væsentlig del af vores arbejde består i renovering af almene boligområder. Her arbejder vi i et tæt samarbejde med beboerne og udvikler nye lege- og opholdsområder såvel som omlægger eksisterende p-pladser og gangarealer. Overalt er vores udgangspunkt at planlægge grønne og oplevelsesrige omgivelser med en varieret beplantning samt en robusthed, der tåler sliddet af mange menneskers daglige brug.

 

Endelig har vi mange års erfaring med museums- og kulturbyggerier, igen med vægten lagt på give den besøgende smukke og berigende indtryk.

 

Som er opfølgning af mange af de ovennævnte projekter, står tegnestuen for retablering, pleje og vedligeholdelse af flere af disse anlæg.

bottom of page