top of page

Rosenlund, ældrecenter og plejeboliger

Rosenlund er beliggende nær ved Utterslev Mose og Vestvolden. Bebyggelsen rummer 28 ældreboliger og 84 plejeboliger. Opholdsarealer for boliger er udformet som terrasser, tagterrasser og større og mindre gårdhaver, haver for demente beboere er indrettet med særligt hensyn til at styrke san­seoplevelserne. Herudover er arealet indrettet med parkerings- og adgangsarealer, grønninger med grupper af træer samt et antal bevarede koloniha­ver.
I samarbejde med Virumgård Arkitekter og Teytaud Rådgivende Ingeniører.
bottom of page