top of page

Östra Nöbbelöv Kyrka

idékonkurrence om omlægning af kirkegård og ændret brug af kirke.
Konkurrenceforslaget omfattede en omlægning af kirkegården med etablering af en ny allé omkring adgangsvejen og en skånsom tilføjelse af ny beplantning i kirkegårdskvartererne. Herved opnås en større frodighed og oplevelsesrigdom.
 
Der etableres desuden en ny have til ophold, rekreation og leg i det nordvestlige hjørne af kirkegården. Selve kirken ombygges til anden kulturel brug med tilføjelse af en værelsesfløj, der sammen med kirken danner en ny 
plads på kirkegården.

 
I samarbejde med Fogh og Følner Arkitektfirma.
bottom of page