top of page

Ørslev Kloster

En rig kulturhistorie og en varieret natur med skov, park, eng, mose og sø præger omgivelserne omkring refugiet Ørslev Kloster. Mens tidens tand har sat sit præg på området, og det skal der nu rettes op på.
HedeDanmark har på vegne af Hedeselskabet udarbejdet en naturplan for Ørslev Kloster, hvor ønskerne om at få skabt en helhedsplan for den fremtidige pleje og udvikling af ejendommens natur og publikumsforhold er konkretiseret.
Naturplanens realisering støttes økonomisk af Skive Kommune og Hedeselskabet. Med gennemførelse af planen sikres, at både natur- og kulturværdier omkring klostret igen kommer frem i lyset. og at offentligheden samtidig får bedre adgang til området. Naturprojektet forventes at være gennemført ved udgangen af 2016.
bottom of page