top of page

Nyboder 

Renovering af gårdrum og omlægning af veje og fortov.
Intentionen ved Nyboder projektet har været at bevare stedets karakter og charme med dets forankring i op til 400 år som boliger for flådens personel. Bebyggelsen indgår som en vigtig del af dansk kulturarv. Tegnestuen har ved opgavens løsning lagt vægt på at bevare de intime, grønne gårdrum mellem stokkene og genskabe den oprindelige belægning.
Restaurering og modernisering

Der lægges vægt på at skabe et frodigt udtryk i gårderummene. Gårderummenes værdi ligger i modstykket til gaderne. De er lukkede, intime, grønne og krogede og uoverskuelige. Den rumelige og stemningsmættede kontrast til gaderummene besidder stor værdi--også historisk. Det virker troværdigt at kunne åbne op og samtidig skabe en række halvprivate opholdsområder.
Der findes meget lidt dokumentation for havernes historiske udseende. Dog findes en række billeder og fotos, som kan fortælle om haverne gennem tiderne.
I samarbejde med Fogh og Følner Arkitektfirma, Strunge Jensen Ingeniørfirma samt Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører.
bottom of page