1/8

Louisiana Museum for Moderne Kunst

Louisiana har været blandt tegnestuens faste bygherrer gennem mere end 30 år. Siden 1987 har opgaverne bl.a. omfattet grafikfløjen, med indpasning af underjordiske bygningsanlæg i den bestående park, udvidelse af museumsbutikken og publikumsfaciliteterne, også delvis nedgravet samt etablering af parkering i et tilstødende skovareal.
 
Herudover fører tegnestuen tilsyn med parkens vedligeholdelse og forestår løbende mindre omlægninger og nyanlæg.
Omlægning af parkering i Skovtrekanten November 2017.