top of page

Regnvandsbassin Allerød

Regnvandsbassinerne er beliggende i forbindelse med Engholm Erhvervsområde og indgår i et forløb af grønne arealer, der strækker sig fra bymidten og ud i det åbne landskab. Bassinerne er udformet som en 350 m lang og 20 m bred kanal flankeret af balsampopler. Kanalen ligger i tre niveauer med 50 cm's indbyrdes forskydning.
bottom of page