top of page

Kongernes Jelling – besøgscenter

I forbindelse med nybygningen af  besøgs-centret Kongernes Jelling har tegnestuen udformet et lille haveanlæg mellem de to bygningsfløje orienteret mod de tilliggende landbrugsarealer. Anlægget rummer en terrasse med udeservering fra centrets café, flere mindre opholdspladser med udsigt ud over markerne samt en lukket gård for skoletjenesten. Belægningen er blå Rønne Granit i form af chaussesten og fliser.
I samarbejde med Wohlert Arkitekter.
bottom of page