top of page

Ishøj plejeboliger

Friarealer og fælles gårdrum

 

Fælles adgangs- og friarealer samt private haveterrasser i terrænniveau etableres med flisebelægning. Overalt i bebyggelsen etableres niveaufri adgang fra terræn til boligerne samt til elevatorer. 

 

De private opholdsterrasser afgrænses mod det fælles gårdrum af klippede hække, der etableres gennemgange i hækkene fra de private terrasser til de fælles friarealer.

 

I det fælles gårdrum etableres plantebede udformet med den hensigt dels at skabe rum for ophold og afslapning, samtidig med at plantevæksterne tilfører rummet en frodig karakter.  Plantevalget skal sikre oplevelser af årstidsvariation i form af blomstring, frugtsætning og efterårsfarver, og stimulere sanserne med farver, smag, duft og lyd.

 

Cykelsti mod øst afskærmes med bøgehæk langs adgangsareal for boliger.

bottom of page