top of page

Hospice - Søndergård

Byggefeltets attraktion udgøres af søens vandspejl med den omkransende træbevoksning langs bredderne. Terrænfaldet mod vandspejlet giver grunden en amfiteaterlignende karakter. Dette fører naturligt til en prioritering, der placerer alle beboerstuer og opholdsarealer på første parket mod søen for at nyde godt af udsigten til disse attraktive landskabelige elementer
bottom of page