top of page

Kunstcenteret Silkeborg Bad

Den bevaringsværdige park ved det tidligere Silkeborg Bad er beliggende på et skrånende terræn ned mod Ørnssø og Arnakkekilden. Parken er omlagt i 1995 med bl.a. indpasning af skulpturgårde, opholdsarealer og parkering samt foranstaltninger, der synliggør skyttegrave og bunkersanlæg fra krigens tid. I tilknytning til indretning af kunstcentret i den tidligere hovedbygning er der i 1998 etableret nye gårdhaver samt etableret ankomstarealer, opholdsterrasser samt servicearealer. Tegnestuen fører årlig tilsyn med parkens vedligeholdelse og udarbejder forslag til omlægninger og nyanlæg.
bottom of page