top of page

Sundhedshus Østerbro

Sundhedshuset Østerbro tilbyder genoptræning og stresshåndtering samt hjælp ved kroniske sygdomme.

Sundhedshuset har råderet over en del af karrébebyggelsens gårdrum. Skitseforslaget viser en ny indretning af arealet med afskærmning i forhold til tilkørsels- og parkeringsarealer. Den nuværende asfalt erstattes af klinker, betonfliser og kunstgræs, og den i dag sparsomme beplantningen suppleres med træer og buske og store plantekummer.

bottom of page