top of page

Louisiana Museum for Moderne Kunst

Louisiana har været blandt tegnestuens faste bygherrer gennem mere end 30 år. Siden 1987 har opgaverne bl.a. omfattet grafikfløjen, med indpasning af underjordiske bygningsanlæg i den bestående park, udvidelse af museumsbutikken og publikumsfaciliteterne, også delvis nedgravet samt etablering af parkering i et tilstødende skovareal.
 
Herudover fører tegnestuen tilsyn med parkens vedligeholdelse og forestår løbende mindre omlægninger og nyanlæg.
bottom of page