top of page

Det Runde Hus - plejeboliger

Det Runde Hus er et bosted for 27 unge beboere med udviklingshæmning og en autismespektrumforstyrrelse. Bostedet er beliggende på ydre Østerbro og er belastet af en del uvedkommende færdsel tæt på boligerne.

Illustrationerne viser forslag til en beplantning omkring Det Runde Hus med henblik  på at afskærme beboerne fra unødig stressende påvirkninger.

bottom of page