top of page

Avedøre Stationsby Syd - pleje og vedligeholdelse

Avedøre Stationsby er en totalplanlagt by bygget i årene 1972-82. Bebyggelsen blev opført i forbindelse med anlæggelsen af Avedøre Station. Som en middelalderlig ringmur indrammes stationsbyen af Bymuren, en 4-etagers knækket boligblok, hvorfra alle har udsigt over både byen og landskabet rundt om. Rækkehusene indenfor Bymuren er tæt-lavt byggeri med gårdhaver.

Avedøre Stationsby Syd har siden år 2000 gennemgået en omfattende renovering af bydelens udearealer. Det gælder såvel lege- og opholdsarealer som parkeringspladser og gang- og cykelstier.

Målsætningen har været rummelighed, venlighed og åbenhed samt at udnytte stedets og beboernes iboende potentialer og fremme den fælles ansvarlighed i det offentlige rum.

Det har været ønsket at:

​​

  • Arbejde med bydelens mange forskellige folkeslags identiteter i det åbne rum, for at fremme en fælles forståelse.

  • Skabe smukke og funktionelle byrum ved brug af gedigne langtidsholdbare materialer.

  • Højne beboernes bevidsthed om at smukke omgivelser giver øget trivsel og større ansvarsfølelse for byen.

  • Mindske hærværk ved at inspirere en bredere vifte af brugere til at bruge og inddrage det offentlige rum i deres aktivitetssfære.

  • Tilbyde mere varierede og alsidige muligheder for brugen af uderummene.

  • Fremme kvinders og børns brug af uderummene.  Fremme børns og voksnes leg sammen. Fremme voksnes leg og motion.

bottom of page