top of page

Avedøre Store Hus

Byparken,  centerstriben og torvet

Hovedintentionen i skitseforslaget er at nedbryde grænsen mellem Centerstrøget og Byparken, tilføre byparken langt flere oplevelses- og udfoldelsesmuligheder for såvel børn som voksne og at berige Centerstrøget, torvet og Byparken med en større diversitet i beplantningen af træer, buske og blomster.

Alle bøgehække og alt bøgepur ryddes og erstattes af græs. Det gælder bøgehækkene langs ramperne og bøgepurret på skråningen neden for Store Hus. Rækværk langs ramper nedtages.


Fra 50-75% af alle lindetræer på centerstriben og i bøgehækkene ryddes. På centerstriben gælder det primært rækken af træer nærmest Store Hus. Disse træer mistrives.


Plataner på torvet ryddes. Evt. bevares en enkelt platan eller to, hvis det giver mening i den fremtidige beplantning.

bottom of page