top of page

Bebyggelsesplan for Møllemosegård

Bebyggelsesplan

Bebyggelsen deles op i to boliggrupper. Rækkehusene slynger sig som en bymur mod det åbne land og afgrænser byen mod vest. Bag dem ligger parcelhusene som en fortsættelse af Allerød Villaby. Mellem de to bebyggelser breder sig en nord-sydgående grønning.

Friarealer

Der opbygges et hierarki af grønne friarealer fra de private haver, over forhaven som fælleszone mellem det private og det offentlige, til grønningen, der med forgreninger mellem parcellerne omslutter hele bebyggelsen med et grønt tæppe af enggræs.


Hele vejen op gennem området i nord-syd gående retning mellem bymuren af rækkehuse og parcelhusudstykningen  binder grønningen området sammen med boldbanerne mod syd og de nord for liggende grønne områder, Bøstingerød Mose og Kollerød Å.

Beplantning

 

Beplantningen strukturerer og danner rammer for bebyggelsen. Parcelhusgrundenes boligveje udformes som parkalléer med spredte træer i græsrabatter. Træarten skifter fra boligvej til boligvej.

 

Rækkehusenes boligvej udformes som en åben grøn vej, der løber bag den lave jordvold. Bag volden etableres parkeringspladser og mellem båsene plantes grupper af træer.

bottom of page