top of page

Baunehøj Områdecenter

I forbindelse med om- og tilbygning til det eksisterende plejecenter er der opført nye plejebolger samt et bosted for ældre med udviklingshæmning. I friarealerne indgår private terrasser, fælles opholdhaver og en parterre blomsterhave.

I samarbejde med Virumgaard Arkitekter

bottom of page