top of page

Avedøre Stationsby Syd - renovering af udearealer

Avedøre Stationsby er en totalplanlagt by bygget i årene 1972-82. Bebyggelsen blev opført i forbindelse med anlæggelsen af Avedøre Station. Som en middelalderlig ringmur indrammes stationsbyen af Bymuren, en 4-etagers knækket boligblok, hvorfra alle har udsigt over både byen og landskabet rundt om. Rækkehusene indenfor Bymuren er tæt-lavt byggeri med gårdhaver.

Til Hovedstien, der forløber tværs gennem byen knytter sig bydelens børneinstitutioner, skolen, kirken og idrætscentret.

Stationsbyen har mange aktive borgere, som gerne vil bidrage til en udvikling af bydelen og langs hele Bymuren ligger en række foreninger og klubber, der kan understøtte en videreudvikling af bydelen.

Avedøre Stationsby Syd har siden år 2000 gennemgået en omfattende renovering af bydelens udearealer. Det gælder såvel lege- og opholdsarealer som parkeringspladser og gang- og cykelstier.

Alle projekter er skabt i et tæt samarbejde mellem beboerne, beboerbestyrelsen, Miljørådet, Ejendomskontoret og rådgiverne.

 

Projekterne udarbejdes ud fra en helhedsplan, der løbende justeres efterhånden som der kan drages erfaringer fra det udførte, idet anlægsarbejderne er etableret successivt.

 

Som et led i den overordnede planlægning holdes der årligt et 2 dages seminar med deltagelse fra Ejendomskontoret, Materialegården, Miljørådet og landskabsarkitekterne. På baggrund af drøftelserne på seminariet fastlægges det kommende års anlægsarbejder, og inddragelsen af beboerne planlægges.

 

Undervejs bliver der arrangeret studieture i København og omegn for derfra at hente inspiration til nye anlæg.

 

Såvel børn som voksne inddrages i  workshops og beboermøder.

Renovering af udearealer i Avedøre Stationsby Syd med start ved Statens Kvarterløft

 

I forbindelse med kvarterløftet af Avedøre Stationsby Syd tog en række aktive beboere initiativ til dannelse af interessegruppen Kunsten Stiger. Kunsten Stiger satte sig som mål med kunsten som social løftestang at forskønne byens gader og pladser. Med en tro på at smukke omgivelser baner vejen for øget trivsel og større ansvarsfølelse for byen opstod ideerne til en ny plads i bydelen. Det blev Folkets Plads. Pladsen ligger som afslutning på stationsbyens Hovedsti. Her ligger købmanden, AKB´s ejendomskontor, vaskeri, selskabslokaler, Avedøre Kirke med Café Hjertetræet, en børneinstitution og forskellige klubber.

 

Efter omlægningen af Folkets Plads, fortsatte samarbejdet mellem tegnestuen og Stationsbyen og en lang række projekter er siden da blevet gennemført spændende fra renovering af p-pladser til nyanlæg af lege- og opholdarealer.

 

Alle projekter er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ledelsen af Ejendomskontoret og Materialegården, Kunstens Stiger, Miljørådet, beboerbestyrelsen og beboerne.

 

Målsætningen har været rummelighed, venlighed og åbenhed samt at udnytte stedets og beboernes iboende potentialer og fremme den fælles ansvarlighed i det offentlige rum.

Det har været ønsket at:

  • Arbejde med bydelens mange forskellige folkeslags identiteter i det åbne rum, for at fremme en fælles forståelse.

  • Skabe smukke og funktionelle byrum ved brug af gedigne langtidsholdbare materialer.

  • Højne beboernes bevidsthed om at smukke omgivelser giver øget trivsel og større ansvarsfølelse for byen.

  • Mindske hærværk ved at inspirere en bredere vifte af brugere til at bruge og inddrage det offentlige rum i deres aktivitetssfære.

  • Tilbyde mere varierede og alsidige muligheder for brugen af uderummene.

  • Fremme kvinders og børns brug af uderummene.  Fremme børns og voksnes leg sammen. Fremme voksnes leg og motion.

 

Bygherre: Ejendomskontoret Avedøre Staionsby Syd, Trædrejerpoten 4 , Hvidovre, ejendomsleder  Henrik Bjørn Hansen

Rådgivere: Holscher Landskab,  Apollovej 18 2. sal, 2720 Vanløse

Udførende: En lang række anlægsgartnerfirmaer.

Avedøre Stationsby Syd omfatter i alt ca. 1000 boliger og dækker et areal på 260.000 m2.

Januar 2017

bottom of page