top of page

Avedøre Kirke

Ved omlægningen af Avedøre Kirkes gårdhave startede vi helt fra bunden kun med ”fiskeskulpturen” og to store kampesten som levn fra den tidligere gårdhave. En tredje granitsten blev tilføjet, og granitten kom til at præge hele gården med rødlige granitfliser fra Kina afbrudt af bånd af slidte chaussesten i blå rønnegranit. Tre granitplinte i rillebehugget blå rønnegranit - med en fortid som fundamenter for et solidt smedejernshegn i Kødbyen – står i et hjørne som siddeplinte og lejlighedsvis borde. Gården er det store udendørs opholdsrum, der året igennem danner ramme for mange af kirkens aktiviteter.
bottom of page