top of page

Gårdrum - Avedøre Stationsby Syd 

Som led i en omfattende renovering af alle lege og opholdsarealer i Stationsbyen er vi nu nået til omlægning af gårdrummene i tilknytning til rækkehusbebyggelserne. De første gårde er renoveret og flere er på vej. Udformningen foregår i dialog med beboerne.
bottom of page