top of page

Allerød Boldbaner

Idrætsanlægget ligger i udkanten af Allerød By grænsende op det åbne land. Det har været væsentligt ved udformningen af anlægget, at ste­dets landskabelige kvalite­ter respekteres, og at der bygges videre på de eksisterende landskabselementer.
 
Ved udformningen er det vægtet  meget højt, at stedet henvender sig til andre end de aktivt udøvende bl.a. ved at sammenbinde bydelens rekreative, grønne områder.
bottom of page