top of page

  Bofællesskab - Marjatta Vindbyholt

Friarealer og parkering omkring nyt bofællesskab i Marjatta, Skolehjem for udviklingshæmmede baseret på antroposofisk medicin, -terapi og -pædagogik.
I samarbejde med Arkitekterne Brunsgaard & Laursen og Teytaud Rådgivende Ingeniører.
bottom of page